HSV "Ons Genoegen" is de hengelsportvereniging voor St.Nicolaasga e.o.

Op de Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Fryslân van 10 mei is met meerderheid van stemmen het voorstel van HSV Leeuwarden aangenomen. Per 1 januari 2017 wordt een lengteslot van 70 cm ingevoerd. Dit betekent dat alle snoekbaarzen groter dan 70 cm teruggezet moeten worden door zowel sportvissers als de beroepsvissers binnen de bijvangstenregeling. Daarnaast geldt een meeneemverbod voor snoekbaarzen in de maand maart. Ook dit geldt voor de beroepsvissers binnen de bijvangstenregeling.

De bijvangstenregeling voor de beroepsvissers is verlengd met een jaar, echter wordt het vangstquotum daarbij verlaagd van 14.000 kg naar 10.000 kg per jaar. Daarnaast zijn er nadere afspraken gemaakt over de dobbervisserij zodat bijvoorbeeld de gevangen snoekbaars niet langer behouden mag blijven. Tevens zijn er op het gebied van de snoekbaarsvisserij enkele aanvullende vergunningsvoorwaarden ingevoerd.

Vanaf heden beschikt HSV Ons Genoegen uit Sint Nicolaasga over een eigen website. Middels deze site wil de vereniging nieuwe en bestaande leden informeren over de vereniging en de hengelsport in het algemeen. Daarnaast biedt de site de mogelijkheid om eenvoudig een lidmaatschap af te sluiten/op te zeggen, een VISpas, nachtvis- of derde hengeltoestemming aan te vragen. Kortom…..HSV Ons Genoegen gaat met z’n tijd mee!